Причини інфляції

Інфляція — це процес, який неоднозначно трактується в економіці, зокрема, причини інфляції є предметом дискусій та розбіжностей для багатьох економістів. Частково це пояснюється тим, що на рівень інфляції впливають багато факторів, а також негативні наслідки, які провокує інфляція в соціально-економічній сфері.

Інфляція є тривалим зростанням цін в економіці, яке супроводжується падінням купівельної спроможності грошей . Тобто інфляція веде до знецінення грошей, внаслідок чого за ту саму суму грошей з часом можна придбати меншу кількість товарів та послуг. Тому логічно напрошується висновок, що інфляція — це зло. Проте чи все так однозначно.

Більшість економістів погоджується, що помірна інфляція є позитивним явищем для економіки, т.к. стимулює споживання , що у своє чергу сприяє зростанню виробництва , отже позитивно б’є по параметрах ВВП . На відміну від дефляції , з якою борються всі уряди світу, а  гіперінфляція — взагалі явище вкрай негативне, що, як правило, супроводжується економічною кризою .

Для суб’єктів економічних відносин інфляція несе різні можливості: хтось отримує збиток, а хтось із цього отримує вигоду. Тому в суспільстві завжди знайдуться і ті, хто шукає об’єктивних причин інфляції, щоб виправдати інфляційну політику, і тих, хто її засуджує.

Перш ніж досліджувати причини інфляції давайте згадаємо рівняння грошового обігу ( грошового обміну ) Ірвінга Фішера:

 M * V = Q * P

де М – грошова маса (кількість грошей в обігу); V – швидкість обігу одиниці грошей; Q – рівень реального виробництва (фізичний обсяг товарів, що обертаються); Р – рівень цін товарів .

Виходячи з цього рівняння можна виділити 3 основні причини інфляції (чинники, що впливають на рівень цін):

 1. збільшення грошової маси ;
 2. збільшення швидкості обігу грошей ;
 3. падіння реального виробництва (зниження кількості товарів, що випускаються).

Слід зазначити, що зміна однієї з властивостей веде до інфляції, т.к. фактори можуть бути взаємовиключними. Наприклад, збільшення грошової маси може супроводжуватися адекватним збільшенням виробництва товарів, у якому витримуватиметься рівняння обміну, тобто. зростання цін не відбудеться.

Головна причина інфляції – збільшення грошової маси

На основі даних економічних спостережень, основною причиною інфляції є збільшення маси грошей у обігу . Чим це зумовлено?

У боротьбі збільшення зростання ВНП і підвищення рівня зайнятості уряду багатьох країн часто проводять політику фінансового стимулювання, збільшуючи цим пропозицію грошей економіки. На думку монетаристів, саме надмірне збільшення пропозиції грошей є ключовою причиною інфляції, т.к. Гроші стають доступнішими, що тягне у себе зростання темпів кредитування економіки, збільшення грошових доходів суб’єктів економічних відносин, і збільшення платоспроможного попиту товари.

Монетарна політика щодо збільшення пропозиції грошей реалізується за допомогою зниження рівня облікової ставки , зниженням норм обов’язкових резервів , операцій на відкритому ринку, які  проводяться центральним банком країни з викупу державних облігацій тощо. В результаті збільшується грошовий мультиплікатор .

Збільшення кількості грошей у обігу відбувається також і у разі, коли емісійний банк “включає” друкарський верстат. Найчастіше, емісія фінансів обумовлена ​​незбалансованість державного бюджету , коли витрати перевищують доходи, тобто. виникає дефіцит бюджету .

Друга причина інфляції – збільшення швидкості обігу грошей

Швидкість обігу грошей (за інших рівних умов) в економіці відносно стабільна. Однак у період інфляційних очікувань швидкість обігу починає суттєво збільшуватися, що й провокує зростання цін та збільшення темпів інфляції. Гроші стають «гарячими», підприємства міста і населення прагнуть якнайшвидше спрямувати наявні вільні кошти придбання товарів (матеріалів), цим «розігріваючи» попит.

Третя причина інфляції – падіння реального виробництва

Падіння реального виробництва при незмінності грошової маси та швидкості обігу грошей неминуче веде до зростання цін. Падіння виробництва може відбуватися під впливом різних факторів, наприклад, через циклічність розвитку економіки , через негативні структурні зміни в економіці, політичну нестабільність у країні, зовнішньоекономічні санкції тощо.

Інші причини інфляції

Крім основних, можна виділити й інші (непрямі) причини інфляції:

 • зростання цін на світових ринках на імпортовану сировину та товари, внаслідок чого національні виробники та торгові компанії змушені підвищувати відпускні ціни на свою продукцію (товари);
 • диспропорції на макроекономічному рівні між збільшенням рівня заробітних плат та продуктивністю праці;
 • монополізація економіки, коли ключові галузі економіки контролюють монополії , що диктують монопольні ціни ;
 • збільшення податкового навантаження , внаслідок чого підприємства змушені закладати збільшення окремих видів податків ( акцизів ) у ціну реалізації продукції;
 • відтік капіталу з країни, через який скорочуються інвестиції в національну економіку, що веде до падіння виробництва;
 • негативне сальдо торговельного балансу , що веде, як правило, до девальвації національної валюти та зростання цін на імпортовані товари, а згодом – і на продукцію національних виробників;
 • макроекономічні диспропорції між виробництвом та споживанням, накопиченням та споживанням;
 • нестабільність соціально-політичної обстановки країни тощо.

З метою стримування інфляції на прийнятному рівні держава використовує різні методи регулювання інфляції .

Залиште коментар:

Ваш email не буде опубліковано.

Продовжуючи роботу на сайті, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Детальніше

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close