Хто такий CEO?

CEO (Chief Executive Officer) – це головний виконавчий директор , тобто. “Перша особа” компанії, ТОП-менеджер, голова правління, генеральний директор, головний адміністратор або інший керівник, відповідальний за управління всією організацією. Термін CEO використовується в англосаксонських системах менеджменту . У світовій практиці термін CEO має низку аналогів. Так, у Великобританії використовується позначення  MD (Managing Director) , у Японії – RD (Representative Director). Але сутність від цього не змінюється. СЕО — це керівник вищої ланки («всіх начальників начальник»), який займає лідируючі позиції в організації та відповідає за реалізацію існуючих планів і політик, забезпечення успішного управління бізнесом, визначення майбутньої стратегії та зростання ринкової вартості компанії.

Головний виконавчий директор (СЕО) не тільки керує внутрішнім середовищем компанії (кадри, фінанси, технології тощо), але й активно взаємодіє із зовнішнім середовищем (акціонери, інвестори, органи державної влади, перевіряючі та контролюючі органи, постачальники, банки, страхові компанії, аудитори тощо).

Генеральний директор корпорації або компанії зазвичай підзвітний раді директорів (наглядовій раді) та несе відповідальність за максимізацію ринкової вартості компанії, яка може виражатися зростанням ціни акцій , збільшенням частки ринку, доходів або іншими елементами. У некомерційному та державному секторі CEO зазвичай прагнуть досягти результатів, пов’язаних з місією організації , такими як вирішення соціальних проблем, скорочення масштабів злиднів, підвищення рівня грамотності, вирішення екологічних проблем тощо.

Головний виконавчий директор несе повну відповідальність за успіхи чи невдачі організації. Тому, CEO адмініструє різні напрямки діяльності організації, включаючи фінанси, кадрові ресурси, правові аспекти, маркетинг, операційну діяльність, продаж та технології. Генеральний директор здійснює контроль за цими сферами діяльності при розгляді потреб різних зацікавлених сторін, включаючи акціонерів, співробітників, клієнтів та інвесторів.

Місце CEO у корпоративній ієрархії

У господарських товариствах (таких як акціонерне товариство , товариство з обмеженою відповідальність тощо) CEO належить до другого рівня управління – адміністративного, тобто реально управляючого (до першого рівня управління належить Рада директорів , який обирають на загальних зборах акціонерів даної компанії, а також Голова ради директорів (Глава Наглядової Ради), якого обирає зі свого числа Рада директорів).

Зазвичай у підпорядкуванні CEO знаходяться Chief Operating Officer (COO), Chief Financial Officer (CFO) , Chief Technology Officer (CTO) та інші відповідальні керівники компанії.

Іноді в організаційній структурі генерального директора є перший заступник — Deputy CEO, якому делегується ряд функцій CEO.

Завдання та обов’язки CEO

Крім забезпечення загального успіху організації або компанії, генеральний директор несе відповідальність за розробку та виконання довгострокових стратегій з метою збільшення акціонерної вартості компанії.

Завдання та обов’язки CEO варіюються від компанії до компанії, залежно від організаційної структури та/або розміру компанії. У невеликих компаніях генеральний директор виконує більш «практичну роль», наприклад, приймає бізнес-рішення на нижчому рівні (наприклад, найм персоналу). У великих компаніях генеральний директор зазвичай займається лише корпоративною стратегією вищого рівня та рішеннями великих завдань компанії. Вирішення інших завдань делегується іншим менеджерам (керівникам вищої та середньої ланки – CFO, CCO, CIO, CMO, CRO тощо ).

Немає стандартизованого списку завдань та обов’язків головного виконавчого директора. Типові завдання та обов’язки генерального директора включають:

 • спілкування від імені підприємства з акціонерами (засновниками), державними структурами та громадськістю ( паблік рілейшнз );
 • розробка короткострокової та довгострокової стратегії компанії, визначення стратегічних цілей, забезпечення їх вимірності та опису;
 • створення та впровадження концепції та місії компанії чи організації;
 • розподіл ресурсів компанії (фінансових, матеріальних, трудових тощо) відповідно до пріоритетів діяльності компанії;
 • наймання виконавчих керівників вищої та середньої ланки (лідерів команди), делегування ним повноважень, оцінка результатів їхньої роботи;
 • підтримання адекватного рівня конкурентоспроможності компанії, її інноваційності, визначення пріоритетних напрямів діяльності, пошук варіантів розвитку та розширення діяльності компанії тощо;
 • забезпечення високої соціальної відповідальності компанії, розробка корпоративної культури, цінностей та стандартів;
 • оцінка ризиків компанії, забезпечення їх контролю та мінімізації.

Вимоги до CEO

Головний виконавчий директор повинен мати знання у сфері, у якій функціонує організація, тобто. повинен знати всю специфіку її діяльності, а також мати чудові управлінські навички.

Більшість генеральних директорів, особливо у великих компаніях, мають профільну освіту (наприклад, фінансово-економічну, технічну, юридичну тощо), а також ступінь MBA (Master of Business Administration, тобто магістр ділового адміністрування).

Як управлінець CEO:

 • повинен мати чудові комунікаційні навички та організаторські здібності ;
 • розуміти систему управління в організації та структуру управління ;
 • мати стратегічне мислення ;
 • забезпечити планування , мотивацію та контроль в організації;
 • мати владу, вплив і бути справжнім лідером своєї команди;
 • вміти приймати виважені управлінські рішення ;
 • ефективно управляти інноваційними процесами , персоналом , фінансами тощо.

Залиште коментар:

Ваш email не буде опубліковано.

Продовжуючи роботу на сайті, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Детальніше

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close