Що таке чиста поточна вартість (NPV)?

У цій статті ми розглянемо, що таке чиста поточна вартість (NPV), який економічний сенс вона має, як і за якою формулою розрахувати чисту поточну вартість, розглянемо деякі приклади розрахунку, зокрема, за допомогою формул MS Exel.

У разі вкладення грошей у будь-який інвестиційний проект ключовим моментом для інвестора є оцінка економічної доцільності такого інвестування. Адже інвестор прагне не тільки окупити свої вкладення, але ще щось заробити понад суму початкової інвестиції. Крім того, завданням інвестора є пошук альтернативних варіантів інвестування, які б при порівнянних рівнях ризику та інших умовах інвестування принесли б більш високий прибуток . Одним із методів подібного аналізу є розрахунок чистої поточної вартості інвестиційного проекту.

Чиста поточна вартість (NPV, Net Present Value) – це показник економічної ефективності інвестиційного проекту, який розраховується шляхом дисконтування (приведення до поточної вартості, тобто на момент інвестування) очікуваних грошових потоків (як доходів, так і витрат).

Чиста поточна вартість відображає прибуток інвестора (додаткову вартість інвестицій), яку інвестор очікує отримати від реалізації проекту, після того, як грошові притоки окуплять його початкові інвестиційні витрати та періодичні відтоки, пов’язані зі здійсненням такого проекту.

У вітчизняній практиці термін «чиста поточна вартість» має низку тотожних позначень: чиста наведена вартість (ЧПС), чистий наведений ефект (ЧПЕ), чистий дисконтований дохід (ЧДД), Net Present Value (NPV).

Формула розрахунку NPV

Для розрахунку NPV необхідно:

 1. Скласти прогнозний графік грошових потоків за інвестиційним проектом у періоді. Грошові потоки повинні включати як доходи (припливи коштів), так і витрати (інвестиції та інші витрати з реалізації проекту).
 2. Визначити розмір ставки дисконтування . Насправді, ставка дисконтування відбиває граничну норму вартості капіталу інвестора. Наприклад, якщо для інвестування буде використано позикові кошти банку, то ставкою дисконтування буде ефективна ставка відсотка за кредитом. Якщо ж буде використано власні кошти інвестора, то за ставку дисконтування може бути взята ставка відсотка за банківським депозитом, ставка прибутковості за державними облігаціями тощо.

Розрахунок NPV здійснюється за такою формулою:

де
NPV (Net Present Value) – чиста поточна вартість інвестиційного проекту;
CF (Cash Flow) – грошовий потік;
r – ставка дисконтування;
n – загальна кількість періодів (інтервалів, кроків) i = 0, 1, 2, …, n  за весь термін інвестування.

У цій формулі  CF 0 відповідає обсягу початкових інвестицій  IC (Invested Capital), тобто. CF  = IC . У цьому випадку грошовий потік CF 0  має від’ємне значення.

Тому вищенаведену формулу можна модифікувати:

Якщо інвестиції у проект здійснюються не одномоментно, а протягом низки періодів, то інвестиційні вкладення також мають бути продисконтовані. У такому разі формула NPV проекту набуде наступного вигляду:

Практичне застосування NPV (чистої поточної вартості)

Розрахунок NPV дозволяє оцінити доцільність інвестування коштів. Можливі три варіанти значення NPV:

 1. NPV > 0 . Якщо чиста поточна вартість має позитивне значення, це свідчить про повної окупності інвестицій, а значення NPV показує підсумковий обсяг прибутку інвестора. Інвестиції є доцільними через їх економічну ефективність.
 2. NPV = 0 . Якщо чиста поточна вартість має нульове значення, це свідчить про окупності інвестицій, але інвестор у своїй не отримує прибуток. Наприклад, якщо були використані позикові кошти, то грошові потоки від інвестиційних вкладень дозволять у повному обсязі розрахуватися з кредитором, у тому числі виплатити належні йому відсотки, але фінансове становище інвестора при цьому не зміниться. Тому слід пошукати альтернативні варіанти вкладення коштів, які мали позитивний економічний ефект.
 3. NPV < 0 . Якщо чиста поточна вартість має негативне значення, то інвестиція не окупається, а інвестор у разі отримує збиток. Від вкладення коштів у такий проект слід відмовитись.

Таким чином, до інвестування приймаються всі проекти, що мають позитивне значення NPV. Якщо ж інвестору необхідно зробити вибір на користь тільки одного з проектів, що розглядаються, то за інших рівних умов перевагу слід віддати тому проекту, який має найбільше значення NPV.

Розрахунок NPV за допомогою MS Exel

У MS Exel існує функція ЧПС, що дозволяє здійснити розрахунок чистої вартості.

Функція ЧПС повертає величину чистої наведеної вартості інвестиції, використовуючи ставку дисконтування, а також вартість майбутніх виплат (негативні значення) та надходжень (позитивні значення).

Синтаксис функції ЧПС:

ЧПС (ставка; значення 1; значення 2; ...)

де
Ставка – Ставка дисконтування за один період.
Значення1, значення2, – від 1 до 29 аргументів, що представляють витрати і доходи
 .

Значення1, значення2, … мало бути рівномірно розподілені у часі, виплати мають здійснюватися наприкінці кожного періоду.

ЧПС використовує порядок аргументів значение1, значение2, … визначення порядку надходжень і платежів. Переконайтеся, що ваші платежі та надходження введені у правильному порядку.

Переваги та недоліки NPV

До позитивних моментів методики NPV можна віднести:

 • точні та прості правила для прийняття рішень щодо інвестиційної привабливості проекту;
 • застосування ставки дисконтування для коригування суми грошових потоків у часі;
 • можливість обліку премії за ризик у складі ставки дисконтування (для ризикованих проектів можна застосувати підвищену ставку дисконтування).

До недоліків NPV можна віднести такі:

 • труднощі оцінки для складних інвестиційних проектів, які включають безліч ризиків особливо у довгостроковій перспективі (потрібне коригування ставки дисконтування);
 • складність прогнозування майбутніх грошових потоків, від точності яких залежить розрахункова величина NPV;
 • формула NPV не враховує реінвестування грошових потоків (доходів);
 • NPV відбиває лише абсолютну величину прибутку. Для більш коректного аналізу необхідно додатково виробляти розрахунок і відносних показників, наприклад таких як   рентабельність інвестицій , внутрішня норма доходності (IRR) .

 

 

Залиште коментар:

Ваш email не буде опубліковано.

Продовжуючи роботу на сайті, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Детальніше

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close